Fra 2004 til 2008 var jeg været ambassadør for UNICEF; et hverv jeg er meget stolt af. Det er et stort privilegie at få lov at deltage i organisationens arbejde og hjælpe dem med at få deres budskab ud til verden.

I sommeren 2004 var jeg med UNICEF i Darfur for at sætte spot på katastrofen. Jeg så med egne øjne, at dette ikke bare er en forbigående krise, men en katastrofe, hvis omfang det lige nu er umuligt at overskue. Her er ikke bare tale om tilfældigt flimrende tv-billeder, men over en million rigtige mennesker, der lever under så forfærdelige og rystende forhold, at man ikke skulle tro, at det var muligt for nogen at vende det blinde øje til.

Du kan læse mere om Dafur og UNICEFs arbejde via de links, jeg har placeret i venstre side.

Webdesign: Dudal Webdesign